DOF Jystrup Aftenskole

Jystrup aftenskole blev stiftet i 1991, da Fritidsloven blev afløst af Folkeoplysningsloven, som åbnede mulighed for at oprette hold med mindre end 12 deltagere.

I bestyrelsen var: Formand Ulla Søborg Larsen, næstformand Ann Provis, Elin Bojsen-Møller, Karen Mikél Jensen og som skoleleder Gudrun Knudsen.

I 2001 blev folkeoplysningsloven ændret, og det blev et krav, at aftenskoler skulle drives som foreninger, og skolens navn er nu DOF Jystrup aftenskole.

Foreningens formål er at arrangere undervisning og foredrag inden for emner, som kan samle deltagere på tværs af alder, sociale og politiske skel.